เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

สื่งที่น่าสนใจ

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนายกิติศักดิ์ สีสอาด  อายุ19ปี
เกิด19 พฤศจิกายน พ.ศ.2536
กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เอกชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโรยี
อาหารที่ชอบ กินได้หมดเเต่ต้องกินซอสพริกด้วยติดมากๆ
ไม่กินเผ็ดเลย
เเพ้ หญ้าบางชนิด ไม่ทานเนื้อ
สีที่ชอบ สีเขียว สีเหลือง สีน้ำตาล สีเทา สีส้ม
คติ ระฆังดังเพราะคนตี คนดีไม่ตีก็ดังได้

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงสร้างเซลล์

การปฎิรูปการศึกษาไทย


เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้